Намештај

Резултат слика за furniture sketch

Намештај је настао као употребна форма која није имала никакве уметничке претензије и служи за потребе живота и његов стил је састављан на основу потреба и начина живота. Форма намештаја се мења са променом светла и сенке, резаном или бојеном декорацијом, наглашавањем прелома, правилним растављањем делова, пропорционисањем целина и правилним односима глатких, украшених, изломљених или затворених делова. Наставите са читањем

Осветљење

Резултат слика за bulbОсветљење је један од најбитнијих фактора уређења простора. Уз одговарајуће светло стамбени простор постаје сигурнији и угоднији. Осветљење може направити стимулативну атмосферу за забаву или мирну и опуштену релаксацију. Лоше осветљење у кући може да проузрокује Наставите са читањем

Енергија ветра

Резултат слика за енергија ветраВетар је хоризонтално струјање ваздушних маса настало услед разлике температуре, односно просторне разлике у ваздушном притиску. Ветар је последица Сунчевог зрачења, односно енергија ветра је трансформисани облик сунчеве енергије, а на његове карактеристике у великој мери утичу и географски чиниоци.

Сва обновљива енергија долази од сунца. Сунце према Земљи зрачи 1015 kWh по квадратном метру. Око 1 до 2 посто енергије која долази од сунца претвара се у енергију ветра. Наставите са читањем

Соларна енергија

Сродна сликаСоларна енергија је енергија сунчевог зрачења коју примећујемо у облику светла и топлоте којом нас наша звезда свакодневно обасипа. Сунце је највећи извор енергије на Земљи. Сем непосредног зрачења које греје Земљину површину и ствара климатске услове у свим појасевима, ово зрачење је одговорно и за стално обнављање енергије ветра, морских струја, таласа, водних токова и термалног градијента у океанима. Поступком фотосинтезе се сунчева Наставите са читањем

Куће нулте енергије

Кућа нулте енергије (енг. zero-energy house) је објекат с нултом нето енергетском потрошњом и нултом нето емисијом угљен диоксида годишње. С обзиром да су обновљиви извори енергије примењени на објекту углавном сезонски, у пракси кућа нулте енергије периодично енергију добија из енергетске мреже, а периодично производи енергију коју шаље Наставите са читањем