О блогу

Мало о одржавању објеката

001Постоји доста предрасуда и заблуда око тога шта значи одржавање објеката и која је улога уопште лица која су образована да се старају о одржавању објеката. Најчешћи одговор је да су то домари (хаусмајстор), да су то спремачице…, и свакако да је сваки такав одговор погрешан.

Да би нешто трајало, оно мора да се одржава, а да би се одржавало, неко мора о томе да брине и да испланира радове у погледу трошкова (материјал, средства, радници, време,…) и организацију посла. У том смислу су донети и одређени закони као нпр. Закон о одржавању објеката

У том циљу је и покренут овај блог како би се значај одржавања приближио широкој популацији и како би људи били свесни да о томе бригу треба да воде стручна лица, како не би дошло до нежељених ситуација које могу да наруше здравље и безбедност становника и корисника објеката.

Надам се да ћe овај блог успешно задовољити Ваше потребе.

Advertisements