Намештај

Резултат слика за furniture sketch

Намештај је настао као употребна форма која није имала никакве уметничке претензије и служи за потребе живота и његов стил је састављан на основу потреба и начина живота. Форма намештаја се мења са променом светла и сенке, резаном или бојеном декорацијом, наглашавањем прелома, правилним растављањем делова, пропорционисањем целина и правилним односима глатких, украшених, изломљених или затворених делова. Наставите са читањем

Advertisements

Осветљење

Резултат слика за bulbОсветљење је један од најбитнијих фактора уређења простора. Уз одговарајуће светло стамбени простор постаје сигурнији и угоднији. Осветљење може направити стимулативну атмосферу за забаву или мирну и опуштену релаксацију. Лоше осветљење у кући може да проузрокује Наставите са читањем

Енергија ветра

Резултат слика за енергија ветраВетар је хоризонтално струјање ваздушних маса настало услед разлике температуре, односно просторне разлике у ваздушном притиску. Ветар је последица Сунчевог зрачења, односно енергија ветра је трансформисани облик сунчеве енергије, а на његове карактеристике у великој мери утичу и географски чиниоци.

Сва обновљива енергија долази од сунца. Сунце према Земљи зрачи 1015 kWh по квадратном метру. Око 1 до 2 посто енергије која долази од сунца претвара се у енергију ветра. Наставите са читањем

Соларна енергија

Сродна сликаСоларна енергија је енергија сунчевог зрачења коју примећујемо у облику светла и топлоте којом нас наша звезда свакодневно обасипа. Сунце је највећи извор енергије на Земљи. Сем непосредног зрачења које греје Земљину површину и ствара климатске услове у свим појасевима, ово зрачење је одговорно и за стално обнављање енергије ветра, морских струја, таласа, водних токова и термалног градијента у океанима. Поступком фотосинтезе се сунчева Наставите са читањем

Куће нулте енергије

Кућа нулте енергије (енг. zero-energy house) је објекат с нултом нето енергетском потрошњом и нултом нето емисијом угљен диоксида годишње. С обзиром да су обновљиви извори енергије примењени на објекту углавном сезонски, у пракси кућа нулте енергије периодично енергију добија из енергетске мреже, а периодично производи енергију коју шаље Наставите са читањем